Stomatologia Dr Knaś i Wspólnicy ~ ul. Jaroszówka 72, 15-157 Białystok, tel. 85 676 25 52 ~ Czynne pn-pt: 8.00-18.00, sob: 8.00-14.00
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr KnaśStomatologia Dr KnaśStomatologia Dr KnaśStomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
o nas | zakres usług | cennik | personel | kontakt
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
CennikStomatologia Dr Kna

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego PLN
1 Badanie żywotności zęba 10,00
2 Biostymulacja laserowa - jedna wizyta 30,00
3 Ćwiek okołomiazgowy 60,00
4 Dewitalizacja z opatrunkiem 100,00
5 Fluoryzacja 30,00
6 Lakowanie  za 1 zęb 80,00
7 Lakierowanie - za 1 ząb 10,00
8 Leczenie antyseptyczne - opatrunek leczniczy 100,00
9 Leczenie kanał. - amputacja przyżyciowa miazgi 150,00
10

Leczenie kanał. - ponowne udrożnienie kanału - 1 kanał + opatrunek

+ 120 zł za każdy kolejny kanał

240,00
11 Wypełnienie kanału w zębie jednokanałowym 250,00
12 Wypełnienie jednego kanału w zębie wielokanałowym 200,00
13 Wypełnienie kanału w zębie jednokanałowym - leczenie jednoseansowe 350,00
14 Wypełnienie każdego kanału z zębie wielokanałowym - leczenie jednoseansowe 250,00
15 Leczenie nadwrażliwości zębów 40,00
16 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 50,00
17 Przykrycie pośrednie / bezpośrednie miazgi 30,00
18 Rtg wewnątrzustne - 1 projekcja 20,00
19 Usunięcie złogów nazębnych 150,00
20 Wizyta u lekarza stomatologa / porada lekarska / 50,00
21 Wypełnienie zęba techniką warstwową - licówka ze wskazań medycznych 500,00
22 Wypełnienie zęba techniką warstwową - odbudowa kąta 400,00
23 Wypełnienie zęba techniką warstwową - odbudowa korony ząba 500.00
24 Wypełnienie zęba na 1-nej powierzchni 120,00
25 Wypełnienie zęba na 2-ch powierzchniach 170,00
26 Wypełnienie rozległego ubytku zęba na 2-ch powierzchniach 180,00
27 Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach 200,00
28 Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach w zębach trzonowych  MOD 220,00
29 Znieczulenie 20,00
30 Piaskowanie zębów (oba łuki)

130,00

31 Leczenie próchnicy powierzchniowej i białych plam preparatem ICON 100,00
32 Usługi w niedzielę i święta + 100%
     
  Białystok 2015.01.02  
     

 

 

 


 

  CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena Usługi w złotych
1 Badanie lekarskie 50,00
2 Badanie histopatologiczne 70,00
3 Chirurgiczne zaopatrzenie rany np. wyczyszczenie, wygładzenie brzegów, 100,00
4 Hemisekcja zęba 300,00
5 Implantacja techniką dwuczasową - 1- szy etap chirurgiczny 2300,00
6 Implantacja techniką dwuczasową  - 2-gi etap chirurgiczny, nadbudowa 1000,00
7 Implantacja jednoczasowa 3300,00
8 Implantacja materiału kosciotwórczego  0,5 g 1000,00
9 Membrana osłonowa 1000,00
10 Nacięcie ropnia, drenaż 100,00
11 Opatrunek chirurgiczny 50,00
12 Operacje korekcyjne tkanek miękkich jamy ustnej 500,00
13 Operacyjne przygotowanie kości do protezowania jamy ustnej 500,00
14 Operacyjne usunięcie torbieli śródkostnej 500,00
15 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej 500,00
16 Plastyka przedsionka j. ustnej ( zakres 1/4 uzębienia ). 1000,00
17 Plastyka wędzidełka wargi lub języka 300,00
18 Pobranie wycinka do badania hist-pat + koszt badania 100,00
19 Podniesienie dna zatoki szczękowej 4000,00
20 Radectomia 300,00
21 Resekcja korzenia zęba 400,00
22 Resekcja korzenia zęba z usunięciem torbieli 500,00
23 Resekcja dwóch sąsiednich korzeni zębów 600,00
24 Szycie zębodołu / rany 150,00
25 Usunięcie zęba 1- korzeniowego 100,00
26 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 120,00
27 Usunięcie zęba póchirurgiczne 150,00
28 Usunięcie zęba chirurgiczne 250,00
29 Usunięcie chirurgiczne zęba nietypowo wyrżniętego 450,00
30 Usunięcie operacyjne zęba z utrudnionym wyżynaniem 450,00
31 Usunięcie operacyjne zęba zatrzymanego, zawiązka zęba 500,00
32 Wycęcie fałdu błony śluzowej + szycie 200,00
33 Nastawienie zwichnięcia żuchwy 150,00
34 Repozycja i unieruchomienie zębów - materiały kompozytowe - punkt 100,00
35 Zdjęcie szyny kompozytowej - punkt 50,00
     
  Białystok 2015.01.02  

 


 

  PROTETYKA STOMATOLOGICZNA  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena usługi w złotych
1 Most tymczasowy za punkt 150
2 Dokręcenie śruby w implancie (w tym trepanacja korony) 200,00
3 Korona akrylowa, punkt w moście 300,00
4 Korona lana ze złota - zależy od aktualnej ceny złota 1000,00
5 Korona lana  ze złota - licowana porcelanę, punkt w moście 1500,00
6 Korona lana metalowa 500,00
7 Korona lana licowana porcelanę 700,00
8 Korona lana na implancie - licowana porcelaną 1100,00
9 Korona lana z zatrzaskiem - licowana porcelaną 1400,00
     
11 Łuk lany do protezy osiadajacej 350,00
12 Naprawa protezy 4 więcej i  elementów / więcej licówek 150,00
13 Naprawa protezy do 3-ch elementów 100,00
14 Podparcie mostu 350,00
15 Podścielenie protezy 300,00
16 Proteza częściowa do 4 - ch zębów 400,00
17 Proteza częściowa 5 do 8 zębów 800,00
18 Proteza częściowa powyżej 8 zębów 900,00
19 Proteza całkowita 1200,00
20 Proteza szkieletowa 1800,00
21 Proteza szkieletowa na zatrzaskach 2400,00
22 Proteza zatrzaskowa na implantach 2900,00
23 Szynoproteza 2500,00
24 Usł. expresowa ( proteza osiadająca do 3-ch dni, most, proteza szkieletowa - do 5-ciu dni ). Niedziele i święta wydłużają okres wykonania pracy. dopłata 50%
25 Uzupełnienie braku jednego zęba na włóknie szklanym 600,00
26 Wkład koronowo - korzeniowy standardowy 300,00
27

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego - zęb jednokorzeniowy

+ 100 zł za ćwiek w dodatkowyk kanale

350,00
28 Wkład koronowo - korzeniowy lany zęb jednokanałowy 400,00
29 Wkład koronowo-korzeniowy lany - zęb wielokanałowy 600,00
30 Zacementowanie 2 koron ( mostu dwubrzeżnego ) 150,00
31 Zacementowanie korony ( mostu jednobrzeżnego ) 100,00
32 Zatrzask w protezie ruchomej - wymiana wkładki 150,00
33 Zatrzask typu Reihn zamocowany w korzeniu zęba 500,00
34 Zdjęcie korony  tłoczonej/licowanej 50,00
35 Zdjęcie korony lanej/licowanej 100,00
36 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 150,00
37 Wstawienie do protezy siatki metalowej lub łuku lanego 150,00
38 Szyna nagryzowa 300,00 

 


 

  Profilaktyka ortodontyczna  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena usługi w złotych
1 Modele szczęk dla diagnostyki, planowania i kontroli 100,00
2 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Fischer 400,00
3 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Bertoniego typ A - 2 450,00
4 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Bertoniego typ A - 3 500,00
5 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba zawiasowa dolna 550,00
6 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba zawiasowa górna 450,00
7 Leczenie aparatem dwuszczękowym 700,00
8 Leczenie aparatem Wunderera 800,00
9 Wstawienie dodatkowej spręyny 100,00
10 Wstawienie dodatkowej klamry 80,00
11 Wstawienie dodatkowego elementu akrylowego / za jeden element/ 60,00
12 Wstawienie zapory drucianej 80,00
13 Wstawienie dodatkowej śruby teleskopowej 200,00
14 Wstawienie dodatkowej śruby Fischera 150,00
15 Wstawienie dodatkowej śruby do zamykania luk 200,00
16 Naprawa aparatu ortodontycznego - 1 element 80,00
17 Naprawa aparatu ortodontycznego - 2 elementy 100,00
18 Naprawa aparatu ortodontycznego - 3 elementy 120,00
19 Wymiana uszkodzonego łuku  120,00
20 Podścielenie aparatu 120,00
21 Wizyta kontrolna 50,00
22 Wymiana śruby teleskopowej 200,00
23 Wymiana śruby Fischera 180,00
24 Wymiana śruby do zamykania luk 180,00
25 Wymiana śruby zawiasowej górnej lub �ruby Bertoniego 200,00
26 Wymiana śruby zawiasowej dolnej 250,00
27 Korekta aparatu ortodontycznego autopolimerem 150,00
28 Utrzymywacz przestrzeni 250,00 

 


...
Stomatologia Dr Kna
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
Copyright © 2008 Stomatologia Dr Knaś s.c. | Site by Media Sp. z o.o. | All rights reserved