Stomatologia Dr Knaś i Wspólnicy ~ ul. Jaroszówka 72, 15-157 Białystok, tel. 85 676 25 52 ~ Czynne pn-pt: 8.00-18.00, sob: 8.00-14.00
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr KnaśStomatologia Dr KnaśStomatologia Dr KnaśStomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
o nas | zakres usług | cennik | personel | kontakt
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
CennikStomatologia Dr Kna

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego PLN
1 Badanie żywotności zęba 10,00
2 Biostymulacja laserowa - jedna wizyta 70,00
3 Ćwiek okołomiazgowy 80,00
4 Dewitalizacja z opatrunkiem 120,00
5 Fluoryzacja 50,00
6 Lakowanie  za 1 ząb 90,00
7 Lakierowanie - za 1 ząb 30,00
8 Leczenie antyseptyczne - opatrunek leczniczy 120,00
9 Leczenie kanał. - amputacja przyżyciowa miazgi 250,00
10

Leczenie kanał. - ponowne udrożnienie kanału - 1 kanał + opatrunek

+ 120 zł za każdy kolejny kanał

240,00
11 Wypełnienie kanału w zębie jednokanałowym 300,00
12 Wypełnienie jednego kanału w zębie wielokanałowym 250,00
13 Wypełnienie kanału w zębie jednokanałowym - leczenie jednoseansowe 400,00
14 Wypełnienie każdego kanału z zębie wielokanałowym - leczenie jednoseansowe 300,00
15 Leczenie nadwrażliwości zębów 40,00
16 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 50,00
17 Przykrycie pośrednie / bezpośrednie miazgi 70,00
18 Rtg wewnątrzustne - 1 projekcja 30,00
19 Usunięcie złogów nazębnych 200,00
20 Wizyta u lekarza stomatologa / porada lekarska / 100,00
21 Wypełnienie zęba techniką warstwową - licówka ze wskazań medycznych 500,00
22 Wypełnienie zęba techniką warstwową - odbudowa kąta 400,00
23 Wypełnienie zęba techniką warstwową - odbudowa korony ząba 500.00
24 Wypełnienie zęba na 1-nej powierzchni 140,00
25 Wypełnienie zęba na 2-ch powierzchniach 170,00
26 Wypełnienie rozległego ubytku zęba na 2-ch powierzchniach 200,00
27 Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach 230,00
28 Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach w zębach trzonowych  MOD 250,00
29 Znieczulenie 30,00
30 Piaskowanie zębów (oba łuki)

200,00

31 Leczenie próchnicy powierzchniowej i białych plam preparatem ICON 150,00
32 Impregnacja zęba 10,00
33 Zdjęcie szyny kompozytowej - za punkt 100,00
34 Usługa w niedzielę i święta + 100%
  Białystok 2020.06.15  

 

 

 


 

  CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena Usługi w złotych
1 Badanie lekarskie 100,00
2 Pobranie wycinka do badania histopatologicznego +koszt badania + szycie rany  300,00
3 Chirurgiczne zaopatrzenie rany np. wyczyszczenie, wygładzenie brzegów, 150,00
4 Hemisekcja zęba 300,00
5 Implantacja techniką dwuczasową - 1- szy etap chirurgiczny 2500,00
6 Implantacja techniką dwuczasową  - 2-gi etap chirurgiczny, nadbudowa 1500,00
7 Implantacja jednoczasowa 4000,00
8 Implantacja materiału kosciotwórczego  0,5 g 1000,00
9 Membrana osłonowa 1000,00
10 Nacięcie ropnia, drenaż 100,00
11 Opatrunek chirurgiczny 100,00
12 Operacje korekcyjne tkanek miękkich jamy ustnej 500,00
13 Operacyjne przygotowanie kości do protezowania jamy ustnej 500,00
14 Operacyjne usunięcie torbieli śródkostnej 500,00
15 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej 500,00
16 Plastyka przedsionka j. ustnej ( zakres 1/4 uzębienia ). 1200,00
17 Plastyka wędzidełka wargi lub języka 350,00
18 Pobranie wycinka do badania hist-pat + koszt badania 300,00
19 Podniesienie dna zatoki szczękowej 4000,00
20 Radectomia 350,00
21 Resekcja korzenia zęba 500,00
22 Resekcja korzenia zęba z usunięciem torbieli 600,00
23 Resekcja dwóch sąsiednich korzeni zębów 700,00
24 Szycie zębodołu / rany 150,00
25 Usunięcie zęba 1- korzeniowego 180,00
26 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 200,00
27 Usunięcie zęba póchirurgiczne 200,00
28 Usunięcie zęba chirurgiczne 250,00
29 Usunięcie chirurgiczne zęba nietypowo wyrżniętego 450,00
30 Usunięcie operacyjne zęba z utrudnionym wyżynaniem 500,00
31 Usunięcie operacyjne zęba zatrzymanego, zawiązka zęba 500,00
32 Wycęcie fałdu błony śluzowej + szycie 300,00
33 Nastawienie zwichnięcia żuchwy 400,00
34 Repozycja i unieruchomienie zębów - materiały kompozytowe - punkt 150,00
35 Zdjęcie szyny kompozytowej - punkt 100,00

 


 

  PROTETYKA STOMATOLOGICZNA  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena usługi w złotych
1 Most tymczasowy za punkt 150,00
2 Dokręcenie śruby w implancie (w tym trepanacja korony) 300,00
3 Korona akrylowa, punkt w moście 300,00
4 Korona lana ze złota - zależy od aktualnej ceny złota 1000,00
5 Korona lana  ze złota - licowana porcelanę, punkt w moście 1500,00
6 Korona lana metalowa 500,00
7 Korona lana licowana porcelanę 800,00
8 Korona lana na implancie - licowana porcelaną 1300,00
9 Korona lana z zatrzaskiem - licowana porcelaną 1600,00
     
11 Łuk lany do protezy osiadajacej 350,00
12 Naprawa protezy 4 więcej i  elementów / więcej licówek 150,00
13 Naprawa protezy do 3-ch elementów 120,00
14 Podparcie mostu 350,00
15 Podścielenie protezy 400,00
16 Proteza częściowa do 4 - ch zębów 400,00
17 Proteza częściowa 5 do 8 zębów 800,00
18 Proteza częściowa powyżej 8 zębów 1000,00
19 Proteza całkowita 1300,00
20 Proteza szkieletowa 2000,00
21 Proteza szkieletowa na zatrzaskach 2400,00
22 Proteza zatrzaskowa na implantach 2900,00
23 Szynoproteza 2500,00
24 Usł. expresowa ( proteza osiadająca do 3-ch dni, most, proteza szkieletowa - do 5-ciu dni ). Niedziele i święta wydłużają okres wykonania pracy. dopłata 50%
25 Uzupełnienie braku jednego zęba na włóknie szklanym 600,00
26 Wkład koronowo - korzeniowy standardowy 300,00
27

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego - ząb jednokorzeniowy

+ 100 zł za ćwiek w dodatkowyk kanale

350,00
28 Wkład koronowo - korzeniowy lany ząb jednokanałowy 500,00
29 Wkład koronowo-korzeniowy lany - ząb wielokanałowy 700,00
30 Zacementowanie 2 koron ( mostu dwubrzeżnego ) 200,00
31 Zacementowanie korony ( mostu jednobrzeżnego ) 150,00
32 Zatrzask w protezie ruchomej - wymiana wkładki 150,00
33 Zatrzask typu Reihn zamocowany w korzeniu zęba 500,00
34 Zdjęcie korony  tłoczonej/licowanej 100,00
35 Zdjęcie korony lanej/licowanej 150,00
36 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 250,00
37 Wstawienie do protezy siatki metalowej lub łuku lanego 200,00
38 Szyna nagryzowa 600,00 
39 Proteza osiadająca z materiału termoplastycznego 1500,00
40 Proteza szkieletowa z materiału termoplastycznego 2000,00
41 Naprawa protezy z materiału termoplastycznego 300,00

 


 

  Profilaktyka ortodontyczna  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena usługi w złotych
1 Modele szczęk dla diagnostyki, planowania i kontroli 100,00
2 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Fischer 400,00
3 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Bertoniego typ A - 2 450,00
4 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Bertoniego typ A - 3 500,00
5 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba zawiasowa dolna 550,00
6 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba zawiasowa górna 450,00
7 Leczenie aparatem dwuszczękowym 700,00
8 Leczenie aparatem Wunderera 800,00
9 Wstawienie dodatkowej spręyny 100,00
10 Wstawienie dodatkowej klamry 80,00
11 Wstawienie dodatkowego elementu akrylowego / za jeden element/ 60,00
12 Wstawienie zapory drucianej 80,00
13 Wstawienie dodatkowej śruby teleskopowej 200,00
14 Wstawienie dodatkowej śruby Fischera 150,00
15 Wstawienie dodatkowej śruby do zamykania luk 200,00
16 Naprawa aparatu ortodontycznego - 1 element 80,00
17 Naprawa aparatu ortodontycznego - 2 elementy 100,00
18 Naprawa aparatu ortodontycznego - 3 elementy 120,00
19 Wymiana uszkodzonego łuku  120,00
20 Podścielenie aparatu 120,00
21 Wizyta kontrolna 100,00
22 Wymiana śruby teleskopowej 200,00
23 Wymiana śruby Fischera 180,00
24 Wymiana śruby do zamykania luk 180,00
25 Wymiana śruby zawiasowej górnej lub śruby Bertoniego 200,00
26 Wymiana śruby zawiasowej dolnej 250,00
27 Korekta aparatu ortodontycznego autopolimerem 150,00
28 Utrzymywacz przestrzeni 250,00 

 


...
Stomatologia Dr Kna
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
Copyright © 2008 Stomatologia Dr Knaś s.c. | Site by Media Sp. z o.o. | All rights reserved